• Пультова охорона –


  комплекс заходів, направлений на захист об'єктів від проникнення, нападу, пожежі і виробничих аварій за допомогою технічних засобів охорони з виїздом на місце події групи швидкого реагування.
 • Системи відеонагляду


  Для забезпечення комплексної безпеки об'єктів різних рівнів складності, фахівці інженерно технічного відділу запропонують Вам проектування та монтаж сучасних технічних засобів безпеки
 • Фізична охорона –


  комплекс заходів, направлений на захист об'єктів від протиправного проникнення, нападу, попередження потенційних виробничих аварій, пожеж, підтримки соціального порядку на підприємствах.
 • Охорона фізичних осіб –


  комплекс заходів, направлених на захист особистої безпеки певної фізичної особи шляхом запобігання і недопущення безпосередніх погроз його життю і здоров'ю.

Технічні засоби охорониДля забезпечення комплексної безпеки об'єктів різних рівнів складності, фахівці інженерно технічного відділу запропонують Вам проектування та монтаж сучасних технічних засобів безпеки.


Охоронна сигналізація


Охоронна сигналізація – це комплекс технічних засобів для забезпечення збереження майна і товарно-матеріальних цінностей.

Для розробки технічного рішення, спеціалісти нашої компанії обстежують об?єкт з представником замовника, з метою виявлення можливостей прокладання кабельних трас, ймовірних місць проникнення та визначення категорійності об?єкту. На базі цих даних проводиться підбір обладнання та складається схема блокування. Розроблена система захисту має забезпечувати достатній рівень захищеності об?єкту з урахуванням фінансових можливостей замовника. Користуючись власним досвідом ми пропонуємо застосовувати комбіновану систему тривожної сигналізації, призначену для виявлення та попередження про наявність декількох видів небезпеки (проникнення, напад, несанкціонований доступ, пожежа, затоплення, витікання газу та інші аварійні ситуації).

Володіння знаннями та навичками роботи з широким спектром обладнання дає можливість розробляти системи безпеки для будь яких об?єктів, а також приймати на обслуговування вже змонтовані системи.Пожежна сигналізація


Система пожежної сигналізації – комплекс технічних засобів встановлених на об’єкті, що охороняється, призначена для виявлення пожежі на ранній стадії та передачі тривожного сигналу на пульт охорони.

Для початку робіт з обладнання об?єкту пожежною сигналізацією замовник має надати технічну документацію по об?єкту (будівельні креслення, план об?єкту з вказаною площею та назвою приміщень), вказати призначенння об?єкту.

Спеціалісти компанії виїзджають на об?єкт для його обстеження і внесення необхідних уточнень.На основі отриманої інформації та керуючись відповідними нормативними документами буде розроблено комплекс пожежної безпеки по відповідному об?єкту, проведені відповідні узгодження, виконання монтажних робіт та запуск об?єкту в експлуатацію.Системи відеоспостереження


Відеоспостереження на даний час є невід?ємною частиною системи безпеки об?єкту, може бути задіяне в комплексі з ситемою охорони периметру, контролем доступу і охоронно-тривожною сигналізацією. Система відеоспостереження набагато підвищує ефективність підрозділу фізичної охорони об?єкту. Сучасний перелік обладнання представлений на ринку дозволяє реалізувати системи відеоспостереження будь якої складності, від однієї, двох камер зображення з яких виводиться на монітор охоронця до десятків відеокамер об?єднаних в мережу з віддаленим переглядом через світову мережу Internet.

Для розробки технічного рішення, спеціалісти компанії обстежують об?єкт з замовником, начальником служби безпеки об?єкту, з метою виявлення можливостей прокладання кабельних трас, визначення зон яку підлягають відеоконтролю, якщо необхідно забезпечення паралельного запису звуку по визначеному каналу. На базі цих даних проводиться підбір обладнання та складається технічна документація.

Головним завданням спеціалісти компанії при розробці системи відеоспостереження, вважають:

- максимально реалізувати вимоги замовника
- створити систему яка буде перспективною, забезпечення можливості змін в процесі експлуатації
- розробка сучасної та довговічної системиСистеми охорони периметру


Головним призначенням системи охорони периметра є раннє виявлення факту проникнення на об?єкт для подальшого попередження фізичної охорони або ПЦС для прийняття адекватних або превентивних мір.

З метою розробки технічного рішення, спеціалісти компанії обстежують об?єкт з представником замовника. Вибір системи сигналізації для охорони периметра проводиться залежно від очікуваного характеру проникнення (підкоп, перелаз, розрушення частини огорожі, стрибок з жердиною тощо.), рельєфу місцевості, довжини периметра, наявності рослинності, з врахуванням інженерно-технічного укріплення огороджень об’єкта (стан та висота огороджень, наявність контрольно-пропускного(их) пункту(ів) кількість виїзних воріт тощо). Рівень підготовки порушника (випадковий, непідготовлений, підготовлений споряджений спеціальними засобами та знаннями про принцип роботи засобів ОС).

Система охорони периметра може бути побудована по 1-но та 2-во рубіжній схемі.
1-й рубіж охорони – периметр (огорожа, ворота, хвіртки).
2-й рубіж охорони – внутрішній об?єм території.
Керуючись власним досвідом ми пропонуємо застосовувати для захисту об?єкту обидва рубежі охорони та поєднувати систему охорони периметра з системою відеоспостереження.Системи контроля доступу


Контроль доступу (access control) є елементом системи безпеки. Системи контролю доступу (СКУД) призначені для обмеження доступу на об'єкт, обмеження переміщення по території і обліку робочого часу.

Принцип роботи СКУД:
Всім співробітникам видається персональний ідентифікатор (магнітна картка, безконтактна проксиміті-карта, Touch Memory).
За допомогою цього ідентифікатора кожен співробітник потрапляє на територію і переміщається по ній, таким чином в СКУД для персоналу задаються права доступу.

Наприклад, конкретному ідентифікатору (співробітникові) дозволяється відкривати лише певні двері (проходити через турнікети), останні він відкрити не зможе, а на ті двері, які він може відкривати задається часовий інтервал (9.00-17.00), протягом якого доступ дозволений.

За допомогою СКУД можна контролювати доступ транспорту на територію об'єкту, в цьому випадку при пред'явленні ідентифікатора спрацьовують шлагбауми, ворота. При використанні бази даних, у момент пред'явлення співробітником ідентифікатора, на екрані монітора відображується вся інформація по співробітникові - його права доступу, статистика переміщень. На основі інформації про його права доступу система приймає рішення про дозвіл проходу/проїзду.

Можливості СКУД:
- Контроль управління доступом.
- Розділення прав доступу співробітників у певні приміщення. Відмова в доступі небажаним особам.
- Статистики проходів.
- Інформація про осіб, які пройшли через певну точку доступу.
- Облік робочого часу.
- Фіксується час приходу на роботу і час відходу. Таким чином в СКУД підраховується час перебування співробітника на робочому місці.
- Статистика по співробітникові.
- Час входу/виходу. Спроби проходу в заборонені приміщення, кімнати. Спроби проходу в заборонений для доступу час. Переміщення по території з вказівкою часу і місця проходів. Всі порушення робочої дисципліни можуть заноситися в особисту справу співробітника, із сповіщенням зацікавлених осіб.
- Місцезнаходження співробітника.
- По останній точці проходу визначається місцезнаходження співробітника у будь-який момент часу.
- Доступ лише по особистих ідентифікаторах.
- При проході на екрані монітора відображується вся інформація по співробітникові і його фотографія, таким чином унеможливлюється прохід по чужому іідентифікатору.